Psychologiepraktijk Maria Mens

MENS-VAN ROODE, M.J. mw. drs. (Maria)

De praktijk voor Generalistische Basis-GGZ van Maria Mens te Oegstgeest bestaat sinds 1997. Het is een eenpersoonspraktijk aan huis. Er wordt overlegd en samengewerkt met de verwijzende huisartsen en tweedelijns-hulpverleners, als dit gewenst en nodig is. De behandeling is in principe kortdurend, meestal tussen de 5 en 15 consulten, maar kan ook korter of langer duren afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt.

Naast de eerstelijnspsychologische hulpverlening heb ik vele jaren gewerkt in de chronische psychiatrie zowel ambulant als klinisch. De doelgroepen waren ernstige psychotische en persoonlijkheidsproblematiek. Sinds 2008 ben ik hiermee gestopt en werk alleen nog in mijn eigen praktijk met minder complexe problematiek. Ik heb langdurige ervaring met verschillende probleemgebieden, diagnosen en behandelmethoden.


Aandachtsgebieden (18 jaar en ouder)

 • angststoornissen
 • depressies
 • rouw
 • eetstoornissen
 • trauma's en EMDR
 • somatoforme stoornissen
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • psychotische stoornissen (o.a. stemmen horen)
 • bipolaire en overige stemmingsstoornissen
 • vrouwenhulpverlening
 • seksueel misbruik
 • ouderenproblematiek
 • dementie en andere cognitieve stoornissen
 • verslaving, alcohol en andere aan middelen gebonden problematiek

 

Contact informatie

Praktijkadres

Regentesselaan 1
2341 KM Oegstgeest
Telefoon: 071 5172 734
E-mail: mjmens@telfort.nl

Telefonisch bereikbaar (antwoordapparaat) op werkdagen tussen 9.00 en 19.00. Afspraken zijn mogelijk op donderdag en vrijdag.

In 2019 is er geen ruimte voor nieuwe clienten omdat de praktijk kleiner wordt. Er zijn daarom geen wachttijden voor nieuwe behandelingen.

Vervanging bij afwezigheid

Drs. A. Sliphorst (telefoon: 071 5145504)


Grotere kaart


Tarieven en vergoedingen

Voor 2019 heb ik voor mijn praktijk geen contracten met de zorgverzekeringen afgesloten.

U kunt de rekening wel vergoed krijgen door de zorgverzekering maar ik kan hem niet meer digitaal declareren. Als u de rekening vergoed wilt krijgen moet u wel een verwijsbrief van de huisarts hebben.

De rekening wordt in 2019 direct naar u toe gestuurd, deze moet u dan rechtstreeks aan mij betalen en vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekering. Elke zorgverzekering en elke zorgpolis heeft andere regels voor wat ze terugbetalen van die rekening.

In mijn praktijk kunt u in 2019 ook consulten krijgen zonder verwijsbrief van de huisarts. U moet dit consult dan wel zelf betalen, en u kunt dit niet indienen bij de zorgverzekering. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld weinig consulten nodig hebt en dit binnen uw eigen risico kan.

Klik hier voor verdere informatie (PDF).

 

Kwaliteit

In mijn praktijk werk ik volgens de kwaliteitscriteria van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), houd me aan de ethische regels van de beroepscode (Nederlands Instituut van Psychologen), en ben geregistreerd in het BIG-register van de overheid. Leden zijn verplicht hun vak te onderhouden door middel van nascholing en intervisie.

Het kwaliteitsstatuut is op 8 maart 2019 goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk. Er is een addendum aan het kwaliteitsstatuut toegevoegd, met daarin de afspraken met de zorgverzekeringen en de wijzigingen van de tarieven voor 2019.

Het privacystatement en het intern privacybeleid (over het omgaan met persoonsgegevens) liggen eveneens ter inzage op de praktijk.

Als u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u dit altijd met mij bespreken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de LVVP.

 Aandachtsgebieden   Contact   Vervanging   Tarieven   Kwaliteit